Datenschutz

Datenschutzbeauftragter der Medizinischen Universität Innsbruck

Firma x-tention Informationstechnologie GmbH

Römerstraße 80a, 4600 Wels

Tel: +43 7242 2155 65065

E-Mail: datenschutzbeauftragter@i-med.ac.at

 

© Medizinische Universität Innsbruck - Alle Rechte vorbehaltenMail an i-master - Letzte Änderung: 20.4.2018, 08:39:34ximsTwitter LogoFacebook LogoInstagram LogoYoutube Logo